Pedagogie Curativă Orfeu
Conferință Mai 2013

Conferință Mai 2013
Conferința Internațională științifico-practică „Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă ”Orfeu” – model de educație incluzivă pentru copiii cu deficiențe mintale, inclusiv severe din Republica Moldova”


Rezoluția Conferinţei Internaţionale ştiinţifico-practice din 24 mai 2013:
În condiţiile modernizării şi reformării învăţământului, Republica Moldova este adeptă la perfecţionarea educaţiei speciale conform principiului integrării/incluziunii copiilor cu dizabilităţi.

Schimbarea mentalităţii faţă de copiii cu dizabilităţi este determinată de aplicarea principiilor universale ale drepturilor omului şi pentru aceste categorii de persoane.

În prezent, suntem martorii unei ample reforme a îvăţământului special, caracterizată, prin căutări a noi formule organizatorice şi schimbări ale atitudinii faţă de persoanele cu dizabilităţi. Cele mai importante elemente ale acestui proces devin tratarea umană şi orientarea la valori de ordin moral şi spiritual

În aceste condiţii la 24 mai în municipiul Chişinău în baza Complexului-Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu” s-a desfăşurat Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică cu genericul

„Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă ”Orfeu” – model de educație incluzivă pentru copiii cu deficiențe mintale, inclusiv severe din Republica Moldova”.

A devenit actuală includerea în procesul educaţional a persoanelor cu posibilităţi intelectuale limitate şi aplicarea a noilor forme şi metode, alternative educaţionale de organizare a acestui proces.

1. În baza relatării prezentate de către directorul general, dl Oleg Ababii, despre activitatea Complexului-Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu”, se apreciază pozitiv performanţele Complexului-Pilot, care realizează strategiile Pedagogiei Curative în activitatea cu copiii cu deficienţe mintale inclusiv, severe în parteneriat cu centrele educaţionale similare din Romania, Germania, Ucraina, Rusia etc.

2. Se propune: propagarea în mass-media a experienţei avansate a Complexului-Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu” privind integrarea şcolară şi socială a copiilor cu deficienţe mintale severe şi multiple.

3. Asigurarea dreptului la educaţie pentru toţi copiii fără nici o discriminare, egalităţii şanselor inclusiv, în baza alternativelor educaţinale.

4. Acceptarea de către Ministerul Educaţiei a iniţiativelor şcolilor pentru copii cu deficienţe mintale din republică de a deveni filiale a Complexului-Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu” în scopul eficientizării educaţiei pentru reciperare şi implementării metodologiei Pedagogiei Curative.

5. Identificarea de către organele centrale responsabile de protecţia drepturilor copilului (Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii) a aspectelor legislative şi a situaţiei la nivel naţional privind punctele nevralgice a educaţiei/şcolarizării copiilor cu deficinţe mintale şi severe.

6. Dezvoltarea parteneriatelor în asigurarea asistenţei psihopedagogice specializate copiilor din Complexul-Pilot „Orfeu” în baza Pedagogiei Curative.

7. Organizarea în comun cu ONG-urile în domeniu a seminarelor pentru părinţi în scopul iniţierii acestora cu metodele de recuperare a copiilor cu deficienţe severe şi multiple.

8. Elaborarea materialelor metodice pentru activitatea terapeutico-recuperatorie cu copiii din Complexul-Pilot „Orfeu”.

9. În comun cu Direcţia generală educaţie, tineret şi sport Chişinău şi Direcţia învăţămînt a sectorului Rîşcani cu susţinerea Primării municipale a îmbunătăţi condiţiile de viaţă, dezvoltare şi recuperare a copiilor din CPPC „Orfeu”.

a) Alocarea resurselor financiare pentru reparaţia edificiilor avariate a localului instituţiei preşcolare a Complexului.

b) Organizarea în instituţia preşcolară a Centrului de resurse care va promova educaţia incluzivă a copiilor cu deficienţe mintale severe şi multiple în baza Pedagogiei Curative.

10. A conlucra cu Ministerul Justiţiei, Direcţia generală educaţiei, tineret şi sport referitor la organizarea de către Asociaţia de promovare a educaţiei incluzive a grupelor private la solicitările părinţilor copiilor cu deficienţe mintale severe şi multiple din mun. Chişinău şi raioanele republicii.

11. Se propune patronarea permanentă de către Primarul general al mun. Chişinău a Complexului-Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu”, unica instituţie de alternativă din republică pentru copii cu deficienţe mintale severe şi multiple. (Se anexează semnăturile participanţilor la Conferinţă)

Vezi mai multe imagini de la această conferință în secțiunea Galerii