Pedagogie Curativă Orfeu
Seminarul Internaţional de formare în Pedagogia Curativă

Seminarul Internaţional de formare în Pedagogia Curativă

    Calitatea educaţiei pentru recuperarea copiilor cu deficienţe mintale, inclusiv grave şi asociate este  direct legată de cunoaşterea fiinţei copilului şi atitudinea faţă de el. Acest generic a stat la baza tematicii  Seminarului Internaţional de formare a cadrelor în  Pedagogia Curativă.

    Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă "Orfeu" şi Asociaţia de promovare a Educaţiei Incluzive,  fiind destinate acestei categorii de copii au găzduit în perioada 06.04.09 – 10.04.09 acest seminar în baza Acordului general de colaborare moldo-elveţian între DGETS şi Secretariatul Pedagogiei Curative şi Terapiei Sociale din Elveţia (Konferenz  fur Heilpadagogic und Sozialterapie).   

    În centrul educaţiei este misiunea societăţii de a oferi servicii educaţionale prin care se respectă demnitatea umană. Copiilor cu deficienţe mintale, inclusiv severe, profunde şi asociate trebuie să li se ofere posibilitatea de a se deschide,  de  a-şi dezvolta propriul potenţial şi capacităţi, în vederea integrării din punct de vedere educaţional, socio-cultural şi economic. Prin intermediul alternativei educaţionale de pedagogie curativă, al terapiilor, al artei, al mişcării, al limbajului, se încearcă stimularea dezvoltării facultăţilor sufleteşti (gândire, simţire, voinţă) în dorinţa de a oferi o viaţă plină de sens şi oportunităţi persoanelor cu cerinţe educative speciale. Procesul de recuperare-învăţare este văzut ca o spirală care se tot extinde având conţinut, profunzime şi amplitudine.

Formarea cadrelor în Pedagogia Curativă, ca alternativă educaţională îşi propune finalizarea la un nivel superior unele din obiectivele sociale, pedagogice şi psihologice ale educaţiei.

În plan social, pedagogia curativă se axează pe:

 • crearea unui sistem educativ centrat pe valorizarea potenţialului, disponibilităţilor şi nevoilor concrete ale copiilor;
 • egalizarea  şanselor educaţionale ale tuturor copiilor;
 • satisfacerea necesităţilor individuale şi eliminarea obstacolelor sociale;
 • formarea şi dezvoltarea aptitudinilor sociale, interesul pentru comunitate al copiilor;
 • responsabilizarea comunităţii pentru sprijinirea dezvoltării şi educaţiei copiilor;
 • cooperare şi parteneriat între cadre didactice, specialişti (terapeuţi), părinţi, autorităţi şi ONG.
 • În ceea ce priveşte componenta pedagogică îşi propune:
 • asigurarea unei educaţii şcolare similare în comparaţie cu cea oferită copiilor de aceeaşi vârstă;
 • realizarea fără echivoc a finalităţilor învăţământului;
 • interacţiunea şi acomodarea reciprocă, subtilă şi continuă între copii şi echipa de specialişti;
 • introducerea  copilului  în ambianţa culturală a spaţiului social căruia îi aparţine, prin formarea lui ca personalitate autonomă şi conştientă de sine;
 • implicarea activă a părinţilor în actul educaţional, ceea ce favorizează sinergia între cerinţele familiei şi cele ale echipei de specialişti.
 • De asemenea, psihologic, individualizarea se realizează prin:
 • proiectarea experienţelor de învăţare la nivelul înţelegerii fiecărui copil şi având în vedere modalităţile prin care dezvoltarea acestuia poate fi sprijinită cel mai bine;
 • utilizarea datelor şi observaţiilor despre copii, de către echipa de specialişti, pentru planificarea activităţii;
 • ţinând seama de ritmul propriu al copilului, de nevoile sale afective şi de activitatea sa fundamentală-jocul;
 • elaborarea unor strategii de intervenţie pentru prevenirea şi ameliorarea consecinţelor diferitelor tipuri de deficienţe sau a unor disfuncţii le nivel familial, comunitar şi social, referitoare la persoanele aflate în dificultate.

În această ordine de idei realizarea obiectivului priorital al Învăţământului special - Educaţia Incluzivă implică schimbare, care poate creşte practic la nesfârşit nivelul învăţării şi al participării pentru toţi elevii. De fapt incluziunea are loc concomitent cu creşterea gradului de participare. O şcoală incluzivă este o şcoală în mişcare.

Incluziunea în educaţie presupune:

 1. valorizarea egală a tuturor elevilor şi a personalului;
 2. creşterea participării tuturor elevilor la educaţie şi, totodată, reducerea numărului celor excluşi din cultura, curricula şi valorile comunităţii promovate prin şcoala de masă;
 3. restructurarea culturii, a politicilor şi a practicilor din şcoli, astfel încât ele să răspundă diversităţii elevilor din localitate;
 4. reducerea barierelor în învăţare şi participare pentru toţi elevii, nu doar pentru cei cu dizabilităţi sau cei etichetaţi ca având "nevoi educaţionale speciale";
 5. însuşirea cunoştinţelor rezultate din încercările de depăşire a barierelor de accesare a şcolii şi de participare din partea unor elevi ;
 6. înţelegerea diferenţelor dintre elevi ca resursă pentru procesul de învăţare, nu ca o problemă ce trebuie depăşită;
 7. recunoaşterea dreptului elevilor la educaţie în propria lor localitate ;
 8. evoluţia gradului de incluziune în şcoli, atât în privinţa personalului, cât şi în privinţa elevilor;
 9.  creşterea rolului şcolilor în construirea comunităţilor şi a valorilor lor, precum şi în creşterea performanţelor;
 10. cultivarea unor relaţii de susţinere reciprocă între şcoli şi comunităţi;
 11. recunoaşterea faptului că incluziunea în educaţie este un aspect al incluziunii în societate;

    Seminarul Internaţional de formare a cadrelor în  Pedagogia Curativă şi-a inceput activitatea în baza Complexului-Pilot de Pedagogie Curativă "Orfeu" şi Asociaţiei de promovare a Educaţiei Incluzive din anul 2003, odată cu fundarea acestor instituţii prin Hotărârea respectivâ a Guvernului RM cu ciclitatea de două ori pe an.

                                                                        

                                                  Oleg Ababii, psihopedagog,
director general CPPC”Orfeu”,
grad managerial I