www.disability-apei-orfeu.md

Viziunea şi Misiunea unităţii de învăţământ

VIZIUNEA Complexului de Pedagogie Curativă ”Orfeu”:

CPC ”Orfeu” este o instituție de tip-complex: grădiniță-școală-meserii competitivă, bazată pe profesionalism, civilizaţie, modernism şi siguranţă, în care va activa un grup socio-profesional caracterizat prin eficienţă şi flexibilitate, într-o societate în continuă dezvoltare.


Valorile promovate şi cultivate sunt: demnitate, performanţă, calitate, competenţă, eglitate de sanse, forţa echipei, punctualitate, creativitate, implicare personală , responsabilitate, respect, încredere, compasiune.

MISIUNEA Complexului de Pedagogie Curativă ”Orfeu”

Într-un ritm propriu în colaborare cu partenerii educaţionali, cu resursele existente vom:

  • asigura o educație de calitate pentru recuperare adresată copiilor cu deficiențe mintale, inclusiv severe și asociate întru formarea abilităţilor comportamentale şi sociale necesare adaptării la mediu dinamic şi competitiv în baza tehnologiilor moderne al Pedagogiei Curative de alternativă sau Pedagogia Waldorf adresată copiilor cu CES, cu nevoi de ingrijire sufletească, cudiverse deficiențe, inclusiv mintale, asociate;
  • dezvolta deprinderi colaborative, bazate pe atitudini şi valori spirituale, personale şi sociale, tradiţionale şi multiculturale;
  • încuraja elevii în dezvoltarea unei scoli prietenoase copilului, pentru a dobândi o conduită personală responsabilă, tolerantă;
  • forma, diversifica formele Educației Incluzive și alternative şi adânci pregătirea generală şi de specialitate pentru atingerea performanţei şi excelenţei specifice dimensiunii europene astfel încât să devină persoane conştiente că educaţia înseamnă putere.

Viziunea şi Misiunea unităţii de învăţământ
Un Fluture