www.disability-apei-orfeu.md

SEMINAR pentru managerii institutiilor speciale

SEMINAR pentru managerii institutiilor speciale

Seminar teoretico-practic pentru cadrele didactice  din învăţământul special
T E M A: "Pedagogia curativă – alternativă educaţională modernă destinată copiilor cu deficienţe mintale, inclusiv severe, în baza educaţiei preşcolare"

Realizat: O. Ababii, director general al CPPC "Orfeu" A. Dascăl, dir.adj. inst. de tip CPPC "Orfeu" Coordonator:  M.Povorozniuc, specialist principal al DGETS
CHIŞINĂU 12.05.2010, str. Macilor, 37

Învăţăm: A face , a iubi, a înţelege, pentru a dezvolta voinţa, simţirea şi gândirea.

Argument: Seminarul teoretic şi artistico-practic prin ofertele propuse de CPPC "Orfeu" managerilor şi psihopedagogilor din instituţiile municipale de învăţământ special, va propune unele metode din arsenalul pedagogiei curative ce vin în ajutorul copiilor cu nevoi de îngrijire sufletească de vârstă preşcolară. Programul reflectă consecutiv cele enunţate în motto-ul de mai sus: activităţi practice şi artistice în care sunt implicaţi copii şi cadre didactice ale CPPC "Orfeu" apoi activitatea teoretică prin comunicările specialiştilor enunţaţi.

Obiectivele seminarului:

  • Să familiarizeze participanţii cu fundamentele alternativei de Pedagogie Curativă şi reperele de bază la etapa educaţiei preşcolare: imitaţia şi ritmul.

  • Să informeze participanţii despre practica acumulată şi rezultatele activităţii metodice ale grădiniţei ca parte componentă a CPPC "Orfeu".

  • Să implice participanţii într-un schimb de experienţe şi de opinii referitor la cele văzute şi trăite în scopul căutării unor căi de îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile speciale.

  • Să formuleze unele concluzii şi propuneri comune pentru îmbunătăţirea cadrului legal al alternativelor educaţionale în contextul dezbaterilor asupra Codului educaţiei, referitoare la educaţia copiilor cu nevoi de îngrijire sufletească-copii cu cerinţe educaţionale speciale.

Vedeti mai multe explorind planul de navigare a saitului

Un Fluture