www.disability-apei-orfeu.md

Recuperare şi terapie prin artă - Orfeu

Muzica vindecătoare a lui Orfeu deţine resurse măreţe, avînd o putere miraculoasă, capabilă să purifice sufletul şi totodată să fortifice trupul şi sufletul prin ridicarea factorului psihologic. Muzica e corelată strâns cu sentimentele afective şi prin urmare poate trezi ceea ce adesea se află într-o profundă prăbuşire.

Orfeu - zeul muzicii, cântăreţ din liră, capabil în spectacolele sale să conducă oamenii, să vrăjească arborii şi stâncile, un mare civilizator, în stare să înveţe misterele artei şi tainele spiritului, să înaripeze sufletele, să trezeasca dragostea de viaţă.

Această trezire a „dragostei” este esenţială şi de o vitală importanţă pentru că contribuie la dobândirea unui sentiment de încredere în sine – celui mai prioritar obiectiv în Pedagogia Curativă de alternativă. Muzica are rolul să modeleze firele umane, caracterele, însăşi natura umană. Astfel, între caracterul, structura muzicii şi natura stărilor afective pe care le generalizează se realizează o legătură cauzală, stabilindu-se legături intercorelate şi riguros urmărite în procesul instructiv.

Prin cântec şi poezie omul ajunge la o stare morală pozitivă. Cu alte cuvite muzicii i se atribuie o importantă funcţie educativă şi socială - aceea de a înnobila caracterul, de a-l ridica pe piedistalul superior al demnităţi şi umanismului. Inspiraţi de muzica lui Orfeu pedagogii curativi ai instituţiei noastre deţin rolul de psihoterapeuti.

Cunoscându-şi propria „harfă” (partea divină a sufletului), o aduc în armonie cu sufletul divin, pe de o parte, iar pe de altă parte cunoscând originea problemelor sufleteşti, ştiu să le „cânte” atunci când încearcă să-i aline pe copii. Ei se cunosc pe sine, ştiu ce este smerenia şi iubirea faţă de aproapele său, căci fără aceste bucurii nici nu poţi ajuta cu adevărat, nici a face bine cu adevărat şi nici a tămădui prin îngrijire cu adevărat pe cineva.

Recuperare şi terapie prin artă - Orfeu
Un Fluture