www.disability-apei-orfeu.md

Adrese şi Amplasare geografică

Republica Moldova, Chişinău,
MD 2005 Strada Hajdeu, 4
Şcoala /clasele de meserii CPPC "ORFEU"
e-mail: orfeu@mail.md
Tel/fax 037322294096
Instituţia de tip grădiniţă / şcoală:
Strada Macilor, 37
Tel/fax 037322440223
Asociaţia de promovare a Educaţiei Incluzive
e-mail: apei-orfeu-md@mail.ru

Adrese şi Amplasare geografică
Un Fluture