www.disability-apei-orfeu.md

Pagina principală

Bine ati venit la Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă

Bine ați venit la Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă "Orfeu"

EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Orfeu.md pagian principala

În Hotărîrea Guvernului Republici Moldova nr. 523 din 11.07.2011 "Programului de dezvoltare a Educaţiei Incluzive în RM pentru anii 2011 – 2020" se menţionează;

“Pe parcursul ultimilor ani, în Republica Moldova au fost promovate mai multe inițiative de soluționare a problemelor copiilor şi tinerilor cu risc de excludere educațională şi socială (…Complexul – Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu”... în cadrul cărora, au fost create modele de educație incluzivă. Au fost elaborate programe adaptate la potențialul copilului cu diverse probleme de sănătate, dezvoltare, educație etc., au fost organizate cursuri de formare pentru cadrele didactice, au fost desemnate practicile pozitive în asistența.

Un Fluture