www.disability-apei-orfeu.md

Referințe utile

Referințe utile Vladimir Șamanov, elev în orchestra școlară la Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu”, a obținut o medalie de aur și alta olimpică la Festivalul mondial „Pyeongchang Special Music & Art Festival”. Evenimentul s-a desfășurat în Coreea de Sud și are drept scop de a demonstra aptitudinile artistice (muzică, pictură, sculptură etc.) ale persoanelor cu cerințe educaționale speciale (CES), precum și de a contribui la incluziunea lor socială. Vladimir are 14 ani și de doi ani merge la cursurile de fluier din cadrul instituției unde învață. Profesor de muzică îi este Oleg Ababii, directorul CPPC „Orfeu”. La festival, tânărul i-a impresionat pe cei prezenți prin interpretarea la fluier a piesei „Păstorul singuratic”.
Orfeu – Pioneer Work in Curative Education
Un articol in limba germana despre CPPC Orfeu
(se va deschide intro fereastra noua)


Aricol publicat pe saitul Vocea.MD (din genericul articolului in limba romina):

Este unicul centru din municipiul Chişinău destinat copiilor cu dizabilități. Chiar dacă la început au întâmpinat multe greutăți, complexul-pilot de Pedagogie Cura­tivă ”Orfeu” a devenit un refugiu pentru cei care sunt marginalizați de societate. Centrul este pentru copii cu cerinţe educative speciale, deficienţe mintale, inclusiv severe şi asociate. În RM, sunt înregistraţi aproximativ 15 mii de copii cu dizabili­tăţi. În jur de 90 la sută dintre aceștia sunt privaţi de dreptul de a frecventa şcoala. Instituţia este finanțată din bugetul primăriei municipale.

Статья опубликованная на сайте Vocea.MD (из заголовка статьи на русском языке)

Это единственный центр в мун. Кишинев, предназначенный для детей с ограниченными возможностями. Несмотря на многочисленные трудности вначале, комплекс-пилот ле­чебной педагогики «Orfeu» стал приютом для тех, кого отвергло общество. Центр пред­назначен для детей с особыми образовательными потребностями, с умственными недос-татками, в том числе тяжелыми и смешанными. В Республике Молдова зарегистрирова­ны примерно 15 тыс. детей с ограниченными возможностями. Около 90% — лишены права посещать школу. Учреждение финансируется из бюджета муниципальной примэрии.
Un Fluture