www.disability-apei-orfeu.md

Colaborare Internatională

Colaborare Internatională
Colaborarea în muzicoterapie cu Germania

Colaborarea fructuoasă intre Complexul –Pilot de Pedagogie Curativă "Orfeu" din Chisinău cu instituțiile similare din Germania durează de mai multi ani. Colaborartea cu partenerii nostri este foarte necesar pentru noi din punct de vedere metodic si practic, cât și spiritual.

In fiecare an pedagogii scolii noastre sunt invitaţi de partenerii noştri din Stuttgart (cheltuielile deplasării le aparţin) in scopul acumulării experienţei suplimentare pentru lucrul metodic si psihologic cu elevii nostri, care necesita o instruire și recuperare specială. Recent, de pe data de 17.02.2013 pană in 07.03.2013 profesoara de muzica Dna Tucan Olesea a participat in or.Stuttgart, Germania la un schimb de experiență și formare în Pedagogia Curativă într-un domeniu absolut nou și nevalorificat în Republica Moldova - muzicoterapia.
Încarcă un raport despre aceast eveniment (fișier pdf volum 293 kb).
Vezi un raport fotografic despre acest eveniment


Partenerii noștrii sunt atît din țară cît și internationali, mai jos sunt presentate cateva acorduri de colaborare.
ACORD GENERAL DE COLABORARE SI PARTENERIAT
2005, incheiat între partile:
  • Direcţia generală educaţie, ştiinţă, tineret şi sport al primăriei municipiului Chişinău, Republica Moldova;
  • Secretariatul mondial al Pedagogiei Curative şi Terapiei Sociale (Konferenz fur Heilpadagogic und Sozialterapie)
  • Complexul - Pilot de Pedagogie Curativa “ORFEU”;
Vezi documentul în original (fișier .rtf 75kb)
CONVENŢIE DE COLABORARE
Din 12.11.2008
  • Federaţia de Pedagogie Curativă din România;
  • Centrul de Pedagogie Curativă Simeria;
  • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara;
  • Asociaţia de Promovare a Educaţiei Incluzive, Chişinău, Moldova;
  • Complexul - Pilot de Pedagogie Curativă Orfeu, Chişinău, Moldova;
  • Direcţia Generală educaţie, tineret şi sport al Municipiului Chişinău;
II. Obiectul convenţiei:

Obiectul convenţiei îl constituie asigurarea condiţiilor de colaborare privind formarea personalului, cercetarea ştiinţifică, elaborarea instrumentelor de lucru, a planurilor şi conţinuturilor educaţionale (curriculum) specifice pedagogiei curative şi schimburi de experienţă în vederea creşterii calităţii vieţii copiilor cu dizabilităţi din România şi Republica Moldova.
Un Fluture