www.disability-apei-orfeu.md

Sponsori

Se poate de realizat lucruri frumoase și cu forțe interne, cu oameni de bună credință din această tărișoară. Drept exemplu poate servi reparația capitală și dotarea cu mobilier și tehnica necesară a Cabinetului metodic din incinta școlii Complexului-Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu”.

Grație suportului oferit de către Rotary Club Chișinău, Fabricii de mobilă ,,Tandem” , Petrom Moldova SRL, dar și cadrelor didactice și părinților din această instituție a fost posibilă realizarea unui Proiect de o importanță vitală.

Persoanele, cu care am conlucrat în această perioadă, au manifestat o atitudine civică de cea mai înaltă calitate. Ar fi de menționat insistența, perseverența și răbdarea Doamnei Silvia Tanas, compasiunea Doamnei Elvira Leahu. membri Rotary Club Chișinău. Receptivitate promptă, responsabilitate maxima și o mărinimie deosebită a dat dovadă Domnul Corneliu Său, director general al Fabricii de mobilă ,,Tandem”. Reprezentantul Petrom Moldova SRL, Doamna Garciu Victoria a fost exprem de receptivă la doleanțele și necesitățile înaintate.

Acest Proiect ar fi greu de imaginat fără contribuția și entuziasmul părinților. Suntem extrem de recunoscători Domnului Viorel Borș, Doamnei Ludmila Musteață, doamnei Micicovschi Ana, Doamnei Secară Silvia, Doamnei Gori Viorica, care prin implicare activă au facilitat realizarea organizată și în timp record al Proiectului.

Deasemeni, ținem să accentuăm că cadrele didactice din școala CPPC,,Orfeeu” au fost prezente la toate etapele Proiectului.

Un cuvânt aparte merită Domnul Andrei Ișieș, director adjunct pentru problemele gospodăriei. Dumnealui a fost persoana care a monitorizat cu perspicacitate derularea reparației și a participat direct la lucrări.

Aceste fiind spuse, afirm încă odată, cu multă satisfacție că ,,…nasc și la Moldova oameni”. Or, măreția și frumusețea sufletului uman se manifestă prin astfel de fapte.

Cu profundă recunoștință soartei pentru întâlnirea cu astfel de personalități Silva Mîrzenco, director adjunct pentru instruire.


Proiectul de reconstrucție și renovare a grădiniţei Complexului Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu” (2002-2017) - a fost elaborat de către Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu” în parteneriat cu Asociația de promovare a Educației Incluzive („APEI”), fiind finanțat de către:

 • Fundația “Renovabis e.V.” (Germania),
 • Agenția Catolica Centrală pentru Dezvoltare (KZE)
 • Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică si Dezvoltare (BMZ),
 • Organizația Kindermissionwerk (Germania),
 • Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova în colaborare cu
 • Primăria Municipiului Chișinău,
 • Direcția Generală Educație, Tineret şi Sport,
 • Direcția Educație, Tineret și Sport din sectorul Râșcani și
 • gestionat de către FB Caritas Moldova.Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă "Orfeu" este finanţat de la bugetul local al Primăriei Municipiului Chişinău prin Direcţia generală educaţie,tineret şi sport şi Direcţia educaţie, tineret şi sport al sectorului Râşcani.


Sponsorii noştri sunt:
 1. Asociaţia de promovare a Educaţiei Incluzive;
 2. Compania "Ascent" (Germania);
 3. Confederatia Nationala a Sindicatelor din Moldova;
 4. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;
 5. Compania "Molddata"
 6. Compania "Starnet"
 7. Fundaţia de binefacere "Fără frontiere Moldova";
 8. Centrul de recuperare medicală "Hippocrates" etc.
 9. Institutul Muncii - Centru național de formare și instruire sindicală
 10. Fondul European de Est al "RENOVABIS", prin intermediul MRC ”Caritas Moldova - crearea condițiilor necesare pentru reabilitarea și integrarea copiilor cu dizabilități de vârsta preșcolară și școlară prin următoarele Proiecte:
  1.Expertiza tehnică, prospecțiunile inginerești și geodezice necesare-2013.
  2.Proiectul tehnic de renovare-2014.
Sponsori
Un Fluture